אירועי השנים
הקודמות

הזוכים ב:
The 6th Annual GeekAwards

מתחם עבודה המשותף של השנה
Wework
WeWork
תוכנית ההאצה הישראלית של השנה
Microsoft Ventures
Microsoft Accelerator
המשקיעה של השנה
רונה שגב
TLV Partners
מנכ”ל השנה
רועי מן
monday.com
מנהלת הפיתוח והטכנולוגיה של השנה
ד”ר שמרית צור דוד
SDO
המשקיע של השנה
גיגי לוי וייס
מנהל הפיתוח והטכנולוגיה של השנה
אורן בוסקילה
Innoviz
מנכ”לית השנה
אורית חשאי
Brayola
תרומה לקהילה
she codes
הסטארטאפ החדש של השנה
Pitaya
סטארטאפ הפינטק של השנה
Paybox
סטארטאפ הבוטסטרפ של השנה
Hometalk
סטארטאפ השנה
Colu
קרן ההון סיכון של השנה
Aleph